Z-24-129912 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen van houtopstanden, Glaslaan 9 in Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. 0f3f578ded51db0da5cb93cbefc3b535
  • Onderwerp: kapvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft op 6 februari 2024 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen: Glaslaan 9 in Stadskanaal, het vellen van houtopstanden. Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving. U heeft nog vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen