Z-23-127485 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor interne verbouw met gevelaanpassing van het Schoolgebouw , Gelderselaan 1 in Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. 146309587a6910099528eb6195a0ec51
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft op 8 december 2023 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen: - Gelderselaan 1 in Stadskanaal, interne verbouw met gevelaanpassing van het Schoolgebouw . Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving. U heeft nog vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen