Verleend goedkeuringsbesluit, Industriestraat 34 in Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. 5ebd027738eebbc891261cc7ac957468
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten om voor de locatie Industriestraat 34, 9502 EJ Stadskanaal, een goedkeuringsbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen voor een verzoek om toestemming voor proefneming verwerking van plastic afval. Het besluit is op 4 december 2023 verzonden. Inzage Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij: -provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen; -bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Stadskanaal. Bezwaar en voorlopige voorziening Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van dagtekening van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen. In het bezwaarschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom. Verder moet het bezwaarschrift een datum en een ondertekening bevatten. Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl. Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen, telefoonnummer 050-3164911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen