Gemeente Stadskanaal – Verleende standplaatsvergunning warenmarkt Stadskanaal, Navolaan

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. 6e2fe21fd71a035d7677b890a9cf8875
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z-24-129198/D/24/317824 Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend voor het verkopen van Aardappelen, groente en fruit op de warenmarkt (zaterdag) in Stadskanaal. Deze vergunning voor een vaste-standplaats is verleend voor de duur van 15 jaar. De vergunning is op 22 februari 2024 verzonden aan de aanvrager. U wilt bezwaar maken? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten: -naam en adres; -datum; -een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; -de reden van bezwaar. U heeft nog vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen