Z-23-120914 – Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Stadskanaal Kern, Hoofdstraat 10” in Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. b8037e331996e811f76173383d244bfb
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan vast te stellen en dat het ontwerpbestemmingsplan “Stadskanaal Kern, Hoofdstraat 10” gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie B, nummers 7640 en 7297, lokaal bekend Hoofdstraat 10 in Stadskanaal. Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.BP2302-on01. Wat is de aanleiding? Het realiseren van 22 woonappartementen met een ondergeschikte maatschappelijke functie. Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende bestanden in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2302-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl. U wilt reageren? U kunt tot en met 31 januari 2024 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). Indien u een zienswijze heeft ingediend, wordt u mogelijk in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie). U wilt nadere informatie? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631. U heeft nog vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen