Z-23-120202 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Luxemburglaan 164 in Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. gmb-2023-366651
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 en het delegatiebesluit Stadskanaal 1998, nummer 19, d.d. 31 augustus 1998 en gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het RVV 1990 en het BABW, op 22 augustus 2023 het volgende verkeersbesluit is genomen:- Luxemburglaan 164 in Stadskanaal, verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. U wilt bezwaar maken?Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten: 1.naam en adres;2.datum;3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;4.de reden van bezwaar.Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen