Z-21-095367 – Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beukenweg 10”, in Onstwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. gmb-2023-520025
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de raad op 27 november 2023, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan heeft vastgesteld en dat het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beukenweg 10” (NL.IMRO.0037.BP2212-vs01) gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat Beukenweg 10 in Onstwedde.Wat is de aanleiding?De directe aanleiding voor het plan is het omzetten van de recreatiebestemming naar een woonbestemming vanwege het beëindigen van het kleinschalig kampeerterrein ter plekke.Waar kunt u het vastgestelde plan inzien?Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 voor eenieder digitaal ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2214-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.U wilt beroep instellen over het raadsbesluit?U kunt tot en met 17 januari 2023 beroep indienen bij de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.U wilt een voorlopige voorziening treffen?Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen