Z-23-117587 – Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201” in Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. gmb-2023-548371
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan vast te stellen en dat het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201” gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, de nummers 552, 664, 2475, 2477 en 2478, lokaal bekend, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201 in Stadskanaal.Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.BP2303-on01Wat is de aanleiding?De aanleiding is het realiseren van een ondergrondse hoogspanningsleiding ten behoeve van het hoogspanningsnetwerk Noord Nederland. Dit is niet mogelijk binnen de bestaande bestemming 'Natuur’ en daarom is het voornemen om een bestemming ‘Bedrijf – Opstijgpunt’ op te nemen op de locatie.Waar kunt u het ontwerp inzien?Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende bestanden in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2303-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.U wilt reageren?U kunt tot en met 31 januari 2024 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631).Indien u een zienswijze heeft ingediend, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T. van Waalwijk via telefoonnummer (0599) 631 631.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen