Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. gmb-2024-53876
  • Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Iedereen die zijn adres wijzigt, is verplicht binnen vijf dagen daarna aangifte verhuizing te doen. De gemeente Stadskanaal probeert het nieuwe adres te achterhalen van haar inwoners die vertrekken met onbekende bestemming. Lukt dat niet, dan wordt via de aanduiding "onbekend" het bijhouden van hun persoonsgegevens opgeschort. Omdat het adresonderzoek naar onderstaande persoon tot nu toe geen resultaat opleverde, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij het voornemen heeft onderstaand persoon uit te schrijven.Naam:Geboortedatum:Gert-Jack Timothy Troy Pot Perez 29 januari 2005GevolgenAls u wordt uitgeschreven, dan kan dat onderstaande gevolgen hebben: 1.U kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen. 2.Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, dan wordt deze stopgezet. 3.Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW. Het is voor u dus belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Bovengenoemde persoon krijgt de gelegenheid om, gedurende vier weken vanaf de datum van het voornemen, een zienswijze over dit voornemen in te dienen. Staat uw naam hierboven of heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van hem, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@stadskanaal.nl, telefoonnummer 0599 631 631 of per brief naar: gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Ontvangt de gemeente binnen deze termijn geen nadere adresinformatie, dan volgt een definitief besluit tot uitschrijving. Per de datum van bekendmaking van het voornemen zal deze persoon dan geen inwoner van Nederland meer zijn. Dat formele besluit tot uitschrijving wordt op dezelfde wijze gepubliceerd als dit voornemen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen