Ontheffing voor opzettelijk verstoren en opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van voortplantingsplaatsen, rustplaatsen, nesten of eieren van huismus en diverse vleermuizen in Vogelwijk en De Borgen, Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. prb-2024-2676
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

De provincie Groningen heeft een ontheffing Wet natuurbescherming verleend aan Jorritsma Bouw. De provincie geeft hiermee toestemming voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus en voor het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger vanwege het renoveren van woningen in Vogelwijk en De Borgen te Stadskanaal. Het gaat om de straten Eksterhof 2, 4, 11 en 17, Fitishof 2 t/m 16 (even), Groenlinghof 1 t/m 15 (oneven), Havikshorst 1 t/m 35 (oneven) en 38 t/m 50 (even), Koekoekshof 1 t/m 35 (oneven), Kraaienhof 1 t/m 3, Lijsterhof 17 en 38 t/m 44 (even), Mussenhof 17 t/m 25 (oneven), Ortolaanhof 1 t/m 31 (oneven), Spreeuwenhof 29 t/m 35 (oneven), Uilenhof 1 en Wielewaalhof 1 en 3 t/m 41 (oneven). Het dossiernummer is K54709.Meer informatie over de ontheffingHet besluit en de documenten die daarbij horen, kunt u tot en met 28 maart 2024 digitaal inzien. Lukt het niet of wilt u de documenten graag op papier bekijken? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.Bent u het niet eens met de ontheffing?Als u het niet eens bent met deze ontheffing, dan kunt u tot en met 28 maart 2024 een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken, staat op provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.nl.Dat u bezwaar maakt, heeft geen directe gevolgen voor de verleende ontheffing. De activiteiten waarvoor de ontheffing is verleend, mogen worden uitgevoerd ondanks uw bezwaar. Wilt u de uitkomst van uw bezwaarprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisende situatie? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld schorsing van het besluit. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u vinden op rechtspraak.nl/voorlopigevoorziening. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u (griffierecht) betalen.Heeft u vragen?Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of een e-mail sturen naar natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij het dossiernummer K54709.Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welk besluit wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen